image1 image2 image3 image4 image5

Wijziging arbeidsomstandighedenwet

24 januari 2017 - Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het voorstel is als hamerstuk afgedaan. De gewijzigde Arbowet bevat een aantal wijzigingen die een wettelijk kader bieden voor verbetering van de arbodienstverlening. Daaronder vallen onder meer:

  • minimumeisen voor het basiscontract met de arbodienstverlener;
  • versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;
  • verduidelijking adviserende rol van de bedrijfsarts;
  • werknemers krijgen vrije toegang tot de bedrijfsarts en recht op een second opinion.
Lees meer...

REFERENTIES

"Voorheen werkten we met een ander type arbodienst, waar geen casemanagers werkzaam waren en medewerkers direct werden ingepland bij een bedrijfsarts. Het case management werd door onze HR afdeling opgepakt, wat soms lastig was qua tijd en expertise. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe flexibele partner. Verzuimmanagement op Maat (VMOM) is ons toen aangeraden en dat bevalt ons heel erg goed. Toen we ........"